Sản phẩm của tôi được bảo hành bao lâu?
Thời hạn bảo hành của chúng tôi tuỳ thuộc vào sản phẩm mà bạn đã mua, bạn có thể tìm thấy phiếu bảo hành trong thùng đựng sản phẩm hoặc tem bảo hành được dán ở mặt sau sản phẩm của mình.

Điều kiện để được bảo hành sản phẩm Yale:
  • Sản phẩm của bạn  phải được cài đặt và bảo trì đúng theo các hướng dẫn lắp đặt và bảo trì của Yale được cung cấp cho bạn khi bạn mua sản phẩm.
  • Sản phẩm chưa từng bị tháo gỡ/ chỉnh sửa bên trong.
  • Chế độ bảo hành không áp dụng cho các lỗi cơ khí gây ra cố ý hoặc không cẩn thận khi sử dụng, hoặc các trầy xước trên bề mặt sản phẩm Yale của bạn. Các lỗi sản phẩm gây ra do khách hàng vận hành, bảo trì, sửa chữa không đúng cách hoặc trái với các hướng dẫn của chúng tôi sẽ không được bảo hành.

Yale chỉ bảo hành đối với trường hợp sản phẩm thiết kế lỗi, chúng tôi sẽ cung cấp thay thế miễn phí. Yale sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào khác do bạn sử dụng không đúng với hướng dẫn, do cố ý hoặc vô ý. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ chúng tôi hoặc tại cửa hàng Yale gần nhất