Kẹp kính chữ L YPF-040PSS

Kẹp kính chữ L
Màu hoàn thiện của nắp che: Inox bóng
Polished Stainless Steel (PSS)

Giá: 580.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Bản lề sàn size 2 YFS 8003-2
Bản lề sàn size 2 YFS 8003-2
1.700.000 ₫
Bản lề sàn size 3 YFS 8003-3
Bản lề sàn size 3 YFS 8003-3
1.750.000 ₫
Bản lề sàn size 4 YFS 8003-4
Bản lề sàn size 4 YFS 8003-4
1.800.000 ₫
Bản lề sàn YFS 250 PVD
Bản lề sàn YFS 250 PVD
6.750.000 ₫
Bản lề sàn YFS 200 PVD
Bản lề sàn YFS 200 PVD
6.750.000 ₫
Bản lề sàn YFS 150 PVD
Bản lề sàn YFS 150 PVD
3.850.000 ₫
Bản lề sàn YFS 120 PVD
Bản lề sàn YFS 120 PVD
3.850.000 ₫
Bản lề sàn YFS 250 PSS
Bản lề sàn YFS 250 PSS
6.700.000 ₫
Bản lề sàn YFS 200 PSS
Bản lề sàn YFS 200 PSS
6.700.000 ₫
Bản lề sàn YFS 150 PSS
Bản lề sàn YFS 150 PSS
3.800.000 ₫
Bản lề sàn YFS 120 PSS
Bản lề sàn YFS 120 PSS
3.800.000 ₫
Kẹp khóa góc YPL-010PSS
Kẹp khóa góc YPL-010PSS
720.000 ₫