Trục xoay trên khung YPP-010

Trục xoay trên khung

Giá: 126.000 ₫

  • Trục xoay trên khung
  • Chất liệu: Inox 304

Sản phẩm cùng loại

Bản lề sàn size 2 YFS 8003-2
Bản lề sàn size 2 YFS 8003-2
1.700.000 ₫
Bản lề sàn size 3 YFS 8003-3
Bản lề sàn size 3 YFS 8003-3
1.750.000 ₫
Bản lề sàn size 4 YFS 8003-4
Bản lề sàn size 4 YFS 8003-4
1.800.000 ₫
Bản lề sàn YFS 250 PVD
Bản lề sàn YFS 250 PVD
6.750.000 ₫
Bản lề sàn YFS 200 PVD
Bản lề sàn YFS 200 PVD
6.750.000 ₫
Bản lề sàn YFS 150 PVD
Bản lề sàn YFS 150 PVD
3.850.000 ₫
Bản lề sàn YFS 120 PVD
Bản lề sàn YFS 120 PVD
3.850.000 ₫
Bản lề sàn YFS 250 PSS
Bản lề sàn YFS 250 PSS
6.700.000 ₫
Bản lề sàn YFS 200 PSS
Bản lề sàn YFS 200 PSS
6.700.000 ₫
Bản lề sàn YFS 150 PSS
Bản lề sàn YFS 150 PSS
3.800.000 ₫
Bản lề sàn YFS 120 PSS
Bản lề sàn YFS 120 PSS
3.800.000 ₫
Kẹp khóa góc YPL-010PSS
Kẹp khóa góc YPL-010PSS
720.000 ₫