Khóa bấm Y122/50/123/1

Giá: 457.000 ₫

  • Cọng bằng thép gia cường Boron kháng lực, chống cắt, chống axit.
  • Thân khóa bằng Satin mạ Chrom dẻo, tăng khả năng chịu lực ngang, chống bẻ khóa bằng banh lực ngang.
  • Đồng thau mạ crom.
  • Còng thép Barcon mạ crom
  • Kích thước :50mm
  • Số lượng chìa: 3
  • Độ rộng của còng: 23mm
  • Cấp độ an ninh : 5

Sản phẩm cùng loại

Khóa cửa cổng R5122.60SSRH
Khóa cửa cổng R5122.60SSRH
1.339.000 ₫
Khóa bấm Y140/50/122/1
Khóa bấm Y140/50/122/1
174.000 ₫
Khóa bấm Y210/51/127/1
Khóa bấm Y210/51/127/1
611.000 ₫
Khóa bấm Y120D/60/135/1
Khóa bấm Y120D/60/135/1
600.000 ₫
Khóa bấm Y120D/50/127/1
Khóa bấm Y120D/50/127/1
535.000 ₫
Khóa bấm Y120/70/141/1
Khóa bấm Y120/70/141/1
649.000 ₫
Khóa bấm Y120/50/163/1
Khóa bấm Y120/50/163/1
449.000 ₫
Khóa bấm Y120/50/127/1
Khóa bấm Y120/50/127/1
403.000 ₫
Khóa bấm YE1D/60/132/1
Khóa bấm YE1D/60/132/1
385.000 ₫
Khóa bấm YE2/80/138/1
Khóa bấm YE2/80/138/1
620.000 ₫
Khóa bấm Y126/50/127/1
Khóa bấm Y126/50/127/1
450.000 ₫
Khóa bấm V140-70
Khóa bấm V140-70
450.000 ₫