Khóa bấm Y140/50/122/1

Giá: 121.800 ₫

174.000 ₫

  • Cọng bằng thép gia cường Boron kháng lực, chống cắt, chống axit.
  • Thân khóa bằng Satin mạ Chrom dẻo, tăng khả năng chịu lực ngang, chống bẻ khóa bằng banh lực ngang.
  • Đồng thau mạ crom.
  • Còng thép Barcon mạ crom
  • Kích thước :50mm
  • Số lượng chìa: 3
  • Độ rộng của còng: 22mm
  • Cấp độ an ninh : 5

Sản phẩm cùng loại

Khóa bấm YE2/80/138/1
Khóa bấm YE2/80/138/1
434.000 ₫
620.000 ₫
Khóa bấm Y122/50/123/1
Khóa bấm Y122/50/123/1
319.900 ₫
457.000 ₫
Khóa bấm Y110/60/135/1
Khóa bấm Y110/60/135/1
289.800 ₫
414.000 ₫
Khóa cửa cổng R5122.60SSRH
Khóa cửa cổng R5122.60SSRH
1.339.000 ₫
Khóa bấm Y126/50/127/1
Khóa bấm Y126/50/127/1
315.000 ₫
450.000 ₫
Khóa bấm V140-70
Khóa bấm V140-70
315.000 ₫
450.000 ₫
Khóa bấm V140-60
Khóa bấm V140-60
245.000 ₫
350.000 ₫
Khóa bấm V140-50
Khóa bấm  V140-50
164.500 ₫
235.000 ₫
Khóa bấm YE2/70/132/1
Khóa bấm YE2/70/132/1
322.000 ₫
460.000 ₫
Khóa bấm Y210/51/127/1
Khóa bấm Y210/51/127/1
427.700 ₫
611.000 ₫
Khóa bấm Y110/60/163/1
Khóa bấm Y110/60/163/1
332.500 ₫
475.000 ₫
Khóa bấm Y110/50/127/1
Khóa bấm Y110/50/127/1
214.200 ₫
306.000 ₫