Khóa bấm Y210/51/127/1

Khóa sử dụng bi đôi ở 2 cọng chống mở khóa bằng tấm thiếc mỏng
Hoạt động tốt trong điều kiện ngoài trời, ẩm ướt và chịu bẩn cao

Giá: 679.000 ₫

  • Cọng bằng thép gia cường Boron kháng lực, chống cắt, chống axit.
  • Thân khóa bằng Satin mạ Chrom dẻo, tăng khả năng chịu lực ngang, chống bẻ khóa bằng banh lực ngang.
  • Đồng thau mạ crom.
  • Còng thép Barcon mạ crom
  • Kích thước :51mm
  • Số lượng chìa: 3
  • Độ rộng của còng: 27mm
  • Cấp độ an ninh : 5

Sản phẩm cùng loại

Khóa bấm YE2/80/138/1
Khóa bấm YE2/80/138/1
759.000 ₫
Khóa bấm Y122/50/123/1
Khóa bấm Y122/50/123/1
508.000 ₫
Khóa bấm Y110/60/135/1
Khóa bấm Y110/60/135/1
499.000 ₫
Khóa bấm Y140/50/122/1
Khóa bấm Y140/50/122/1
210.000 ₫
Khóa bấm Y126/50/127/1
Khóa bấm Y126/50/127/1
520.000 ₫
Khóa bấm V140-70
Khóa bấm V140-70
522.000 ₫
Khóa bấm V140-60
Khóa bấm V140-60
400.000 ₫
Khóa bấm V140-50
Khóa bấm  V140-50
270.000 ₫
Khóa bấm YE2/70/132/1
Khóa bấm YE2/70/132/1
593.000 ₫
Khóa bấm Y110/60/163/1
Khóa bấm Y110/60/163/1
573.000 ₫
Khóa bấm Y110/50/127/1
Khóa bấm Y110/50/127/1
368.000 ₫
Khóa bấm Y120D/60/135/1
Khóa bấm Y120D/60/135/1
679.000 ₫