Khóa cửa cổng R5122.60SSRH

Khóa cửa cổng Yale
Ốp khung bao: Inox 304
Lưỡi gà: Kẽm
Chốt: Thép
Ruột khóa: 5-pin bằng đồng; 6 chìa vi tính
Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 1.339.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa bấm Y140/50/122/1
Khóa bấm Y140/50/122/1
174.000 ₫
Khóa bấm Y210/51/127/1
Khóa bấm Y210/51/127/1
611.000 ₫
Khóa bấm Y122/50/123/1
Khóa bấm Y122/50/123/1
457.000 ₫
Khóa bấm Y120D/60/135/1
Khóa bấm Y120D/60/135/1
600.000 ₫
Khóa bấm Y120D/50/127/1
Khóa bấm Y120D/50/127/1
535.000 ₫
Khóa bấm Y120/70/141/1
Khóa bấm Y120/70/141/1
649.000 ₫
Khóa bấm Y120/50/163/1
Khóa bấm Y120/50/163/1
449.000 ₫
Khóa bấm Y120/50/127/1
Khóa bấm Y120/50/127/1
403.000 ₫
Khóa bấm YE1D/60/132/1
Khóa bấm YE1D/60/132/1
385.000 ₫
Khóa bấm YE2/80/138/1
Khóa bấm YE2/80/138/1
620.000 ₫
Khóa bấm Y126/50/127/1
Khóa bấm Y126/50/127/1
450.000 ₫
Khóa bấm V140-70
Khóa bấm V140-70
450.000 ₫