Khóa ốp đế dài YPSL-111

Tay nắm gạt inox đặc ốp vuông

Chiều dài: 125mm

Trục chính: 8mm x 8mm

Chất liệu: Inox 304

Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 688.800 ₫

984.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa ốp đế dài YPSL-112
Khóa ốp đế dài YPSL-112
1.250.900 ₫
1.787.000 ₫
Khóa ốp đế dài YPSL-108
Khóa ốp đế dài YPSL-108
794.500 ₫
1.135.000 ₫
Tay gạt inox rỗng YTL-060SS
Tay gạt inox rỗng YTL-060SS
259.000 ₫
370.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSLH-146SS
Tay gạt inox đặc YSLH-146SS
602.000 ₫
860.000 ₫
Tay gạt inox rỗng YTL-020SS
Tay gạt inox rỗng YTL-020SS
259.000 ₫
370.000 ₫
Tay gạt inox rỗng YTL-010SS
Tay gạt inox rỗng YTL-010SS
259.000 ₫
370.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSLH-121SS
Tay gạt inox đặc YSLH-121SS
602.000 ₫
860.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSL-040SS
Tay gạt inox đặc YSL-040SS
602.000 ₫
860.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSL-030SS
Tay gạt inox đặc YSL-030SS
602.000 ₫
860.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSL-010SS
Tay gạt inox đặc YSL-010SS
602.000 ₫
860.000 ₫
Khóa ốp đế dài YPSL-612
Khóa ốp đế dài YPSL-612
1.045.800 ₫
1.494.000 ₫
Khóa ốp đế dài YPSL-104
Khóa ốp đế dài YPSL-104
1.058.400 ₫
1.512.000 ₫