Tay Gạt Inox YPSL-104

Tay nắm gạt inox đặc ốp vuông

Chiều dài: 127mm

Trục chính: 8mm x 8mm

Chất liệu: Inox 304

Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 1.512.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Tay gạt inox đặc YSLH-121SS
Tay gạt inox đặc YSLH-121SS
860.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSL-040SS
Tay gạt inox đặc YSL-040SS
896.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSL-030SS
Tay gạt inox đặc YSL-030SS
896.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSL-010SS
Tay gạt inox đặc YSL-010SS
896.000 ₫
Tay gạt trên đế YPSL-612
Tay gạt trên đế YPSL-612
1.494.000 ₫
Tay gạt Inox đặc YPSL-111
Tay gạt Inox đặc YPSL-111
984.000 ₫
Khóa Ốp Đế Dài YSP-152
Khóa Ốp Đế Dài YSP-152
1.500.000 ₫
Khóa Ốp Đế Dài YSP-151
Khóa Ốp Đế Dài YSP-151
1.500.000 ₫
Tay gạt trên đế B22US26
Tay gạt trên đế B22US26
1.280.000 ₫
Tay gạt trên đế B22US3
Tay gạt trên đế B22US3
1.280.000 ₫
Tay gạt trên đế B20US26
Tay gạt trên đế B20US26
1.280.000 ₫
Tay gạt trên đế B20US3
Tay gạt trên đế B20US3
1.280.000 ₫