Tay Gạt Inox YPSL-104

Tay nắm gạt inox đặc ốp vuông

Chiều dài: 127mm

Trục chính: 8mm x 8mm

Chất liệu: Inox 304

Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 1.512.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa tròn gạt VL8327US3
Khóa tròn gạt VL8327US3
465.000 ₫
Khóa tròn gạt VL8327US15
Khóa tròn gạt VL8327US15
465.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6557US3
Khóa tròn gạt VL6557US3
734.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6552US15
Khóa tròn gạt VL6552US15
610.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6557US15
Khóa tròn gạt VL6557US15
657.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6537US11
Khóa tròn gạt VL6537US11
657.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6537US3
Khóa tròn gạt VL6537US3
610.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6532US15
Khóa tròn gạt VL6532US15
486.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6537US15
Khóa tròn gạt VL6537US15
563.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6547US11
Khóa tròn gạt VL6547US11
705.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6547US3
Khóa tròn gạt VL6547US3
657.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6542US15
Khóa tròn gạt VL6542US15
534.000 ₫