Khóa điện tử YDR4110+

- Vân tay, mật mã, Chìa cơ, Điều khiển từ xa + Bluetooth + Zwave + Zigbee (mở rộng)
- 20 vân tay Life-Scan quản lý bằng ID
- 30 mật mã, mỗi mã từ 6~12 ký tự điện tử
- Điểu khiển từ xa (remote) mở rộng(35m - 50m).
- Độ dầy cửa phù hợp: 38mm - 80mm.
- Độ ẩm: 0% - 90%
- Nhiệt độ: Từ -40°C đến 80°C
- Báo động cháy: 60°C
- Nguồn điện: Pin kiềm khô Alkaline 1,5V x 4
- Thời gian chạy của Pin: 12 tháng (10 lần/ngày).
- Thân ngoài: 19x65x163mm Thân trong: 36x158x85mm

Giá: 8.961.000 ₫

 • Vân tay, mật mã, Chìa cơ, Điều khiển từ xa + Bluetooth + Zwave + Zigbee (mở rộng)
 • 20 vân tay Life-Scan quản lý bằng ID
 • 30 mật mã, mỗi mã từ 6~12 ký tự điện tử
 • Điểu khiển từ xa (remote) mở rộng(35m - 50m).
 • Độ dầy cửa phù hợp: 38mm - 80mm.
 • Độ ẩm: 0% - 90%
 • Nhiệt độ: Từ -40°C đến 80°C
 • Báo động cháy: 60°C
 • Nguồn điện: Pin kiềm khô Alkaline 1,5V x 4
 • Thời gian chạy của Pin: 12 tháng (10 lần/ngày).
 • Thân ngoài: 19x65x163mm Thân trong: 36x158x85mm.
 • Thân khóa Deadbolt theo chuẩn Châu Âu
 • Màu: Đen

Sản phẩm cùng loại

Khóa điện tử YMF40+
Khóa điện tử YMF40+
20.070.000 ₫
Khóa điện tử YDM4109+
Khóa điện tử YDM4109+
12.144.000 ₫
Khóa điện tử YDR343
Khóa điện tử YDR343
8.379.000 ₫
Khóa điện tử cửa kính YDG313
Khóa điện tử cửa kính YDG313
8.096.000 ₫
Khóa điện tử YDM3115
Khóa điện tử YDM3115
8.855.000 ₫
Khóa điện tử YDR323
Khóa điện tử YDR323
7.501.000 ₫
Khóa điện tử YDM4109+ GOLD
Khóa điện tử YDM4109+ GOLD
12.523.000 ₫
Gá khóa Yale YDG313P
Gá khóa Yale YDG313P
1.875.000 ₫
Khóa điện tử YDR3110+
Khóa điện tử YDR3110+
5.819.000 ₫
Khóa điện tử YDR414
Khóa điện tử YDR414
11.856.000 ₫
Khóa điện tử YDR41
Khóa điện tử YDR41
10.704.000 ₫
Khóa điện tử YDD424+
Khóa điện tử YDD424+
11.385.000 ₫