Khóa dùng cho xe đạp YCCL2/10/160/1

Thân khóa hợp kim kẽm và vỏ nilon
Dậy bện dây thép và nhữa PVC
Kích thước :10mm
Số lượng vòng quay : 3
Độ daì cáp: 11mm
Cấp độ an ninh : 3

Giá: 455.000 ₫

650.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa chữ U cho xe YUL1/16/20/1
Khóa chữ U cho xe YUL1/16/20/1
1.018.500 ₫
1.455.000 ₫
Khóa dùng cho xe đạp YCL1/10/160/1
Khóa dùng cho xe đạp YCL1/10/160/1
496.300 ₫
709.000 ₫
Khóa dùng cho xe đạp YCCL2/10/80/1
Khóa dùng cho xe đạp YCCL2/10/80/1
431.900 ₫
617.000 ₫
Khóa xe đạp YCCL1/8/120/1
Khóa xe đạp YCCL1/8/120/1
304.500 ₫
435.000 ₫
Khóa chữ U cho xe YUL1/12/20/1
Khóa chữ U cho xe YUL1/12/20/1
471.100 ₫
673.000 ₫
Khóa dùng cho xe đạp YCL1/10/80/1
Khóa dùng cho xe đạp YCL1/10/80/1
479.500 ₫
685.000 ₫