Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE SSS

  • Chất liệu: Inox 304
  • Kích thước: 127 x 98 x 3.0mm
  • Lỗ vít hình vòng cung
  • Vỉ: 02 bản lề
  • Màu hoàn thiện: Inox Mờ
  • Trọng lượng cửa tối đa: 120kg

Giá: 335.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CEPVD
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CEPVD
535.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503030-CE SSS
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503030-CE SSS
305.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB403030-CESSS
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB403030-CESSS
260.000 ₫
Chốt âm cửa Gỗ YFB-020
Chốt âm cửa Gỗ YFB-020
206.000 ₫
Chốt cửa YFB031
Chốt cửa YFB031
338.000 ₫
Chốt khóa YFB-021
Chốt khóa YFB-021
276.000 ₫
Chốt khóa YFB-011
Chốt khóa YFB-011
220.000 ₫
Chốt khóa YFB-030
Chốt khóa YFB-030
345.000 ₫
Chặn cửa vệ sinh có móc treo YCH-050
Chặn cửa vệ sinh có móc treo YCH-050
132.000 ₫
Chặn cửa gắn sàn hình Bán Nguyệt YDS-010
Chặn cửa gắn sàn hình Bán Nguyệt YDS-010
102.000 ₫
Chặn cửa gắn tường móc treo DS910US32D
Chặn cửa gắn tường móc treo DS910US32D
205.000 ₫
Chặn cửa nam châm DS911US15
Chặn cửa nam châm DS911US15
180.000 ₫