Chặn cửa vệ sinh có móc treo YCH-050

Chặn cửa gắn tường móc treo
Inox 304 Sử dụng cho WC
Đường kính 44x25mm
Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 132.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Nắp chụp ruột khóa YEP-010
Nắp chụp ruột khóa YEP-010
74.000 ₫
Chặn cửa gắn tường móc treo DS910US32D
Chặn cửa gắn tường móc treo DS910US32D
205.000 ₫
Chặn cửa nam châm DS911US15
Chặn cửa nam châm DS911US15
180.000 ₫
Chặn cửa nam châm DS911 US11
Chặn cửa nam châm DS911 US11
182.000 ₫
Mắt thần 200 độ V0403US11
Mắt thần 200 độ V0403US11
177.000 ₫
Mắt thần 200 độ V0403US15
Mắt thần 200 độ V0403US15
175.000 ₫
Mắt thần 180 độ V0401AUS11
Mắt thần 180 độ V0401AUS11
130.000 ₫
Mắt thần 180 độ V0401AUS15
Mắt thần 180 độ V0401AUS15
128.000 ₫
Chốt xích Yale V1037US11
Chốt xích Yale V1037US11
64.000 ₫
Chốt xích Yale V1037US26D
Chốt xích Yale V1037US26D
62.000 ₫
Chốt xích Yale V1037US3
Chốt xích Yale V1037US3
62.000 ₫
Chốt an toàn V18LUS11
Chốt an toàn V18LUS11
160.000 ₫