Chốt khóa YFB-030

Chốt âm cho cửa gỗ

Chất liệu: Inox 304

Kích thướt: 450mm

Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 345.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CEPVD
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CEPVD
535.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE SSS
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE SSS
335.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503030-CE SSS
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503030-CE SSS
305.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB403030-CESSS
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB403030-CESSS
260.000 ₫
Chốt âm cửa Gỗ YFB-020
Chốt âm cửa Gỗ YFB-020
206.000 ₫
Chốt cửa YFB031
Chốt cửa YFB031
338.000 ₫
Chốt khóa YFB-021
Chốt khóa YFB-021
276.000 ₫
Chốt khóa YFB-011
Chốt khóa YFB-011
220.000 ₫
Chặn cửa vệ sinh có móc treo YCH-050
Chặn cửa vệ sinh có móc treo YCH-050
132.000 ₫
Chặn cửa gắn sàn hình Bán Nguyệt YDS-010
Chặn cửa gắn sàn hình Bán Nguyệt YDS-010
102.000 ₫
Chặn cửa gắn tường móc treo DS910US32D
Chặn cửa gắn tường móc treo DS910US32D
205.000 ₫
Chặn cửa nam châm DS911US15
Chặn cửa nam châm DS911US15
180.000 ₫