Bản lề cửa kính phòng tắm Y2115

  • Kẹp nối kính-kính 90°
  • Độ dày kính: 8mm-10mm
  • Trọng lượng cửa tối đa: 45kg
  • Chất liệu: Đồng
  • Màu hoàn thiện: Mạ Chrome bóng

Giá: 1.239.000 ₫

  • Độ dày kính: 8mm - 10mm
  • Trọng lượng cửa tối đa: 45kg
  • Chất liệu: Đồng mạ Chrome bóng (US26)

Sản phẩm cùng loại

Thanh nắm cửa Y2810C
Thanh nắm cửa Y2810C
898.000 ₫
Thanh nắm cửa Y2810B
Thanh nắm cửa Y2810B
800.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2721
Phụ kiện phòng tắm kính Y2721
341.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2723
Phụ kiện phòng tắm kính Y2723
399.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2725
Phụ kiện phòng tắm kính Y2725
641.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2732
Phụ kiện phòng tắm kính Y2732
503.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2734
Phụ kiện phòng tắm kính Y2734
1.198.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2724
Phụ kiện phòng tắm kính Y2724
419.000 ₫
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2907B
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2907B
564.000 ₫
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2910B
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2910B
111.000 ₫
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2900B
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2900B
116.000 ₫
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2908B
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2908B
564.000 ₫