Phụ kiện phòng tắm kính Y2725

  • Kẹp cố định goc kính đến kính.
  • Chất liệu: đồng.
  • Màu hoàn thiện : Mạ chrome bóng.

Giá: 641.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Thanh nắm cửa Y2810C
Thanh nắm cửa Y2810C
898.000 ₫
Thanh nắm cửa Y2810B
Thanh nắm cửa Y2810B
800.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2721
Phụ kiện phòng tắm kính Y2721
341.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2723
Phụ kiện phòng tắm kính Y2723
399.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2732
Phụ kiện phòng tắm kính Y2732
503.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2734
Phụ kiện phòng tắm kính Y2734
1.198.000 ₫
Phụ kiện phòng tắm kính Y2724
Phụ kiện phòng tắm kính Y2724
419.000 ₫
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2907B
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2907B
564.000 ₫
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2910B
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2910B
111.000 ₫
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2900B
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2900B
116.000 ₫
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2908B
Phụ kiện cửa kính phòng tắm Y2908B
564.000 ₫
Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2804
Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2804
392.000 ₫