Tay đẩy hơi âm YIC 5333

 • Đạt 500,000 vòng thử nghiệm
 • Size 3
 • Giữ cửa 90 độ
 • Chiều rông cửa 950mm
 • Màu Xám Bạc hoàn thiện
 • Góc mở tối đa: 120⁰

Giá: 3.542.000 ₫

 • Tay đẩy hơi âm
 • Cam trợ lực
 • Giữ cửa 90 độ
 • Chiều rông cửa 950mm
 • Màu Xám hoàn thiện

Sản phẩm cùng loại

Tay đẩy hơi âm YIC 5334
Tay đẩy hơi âm YIC 5334
3.542.000 ₫
Tay đẩy hơi DCR3003SH
Tay đẩy hơi DCR3003SH
2.137.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y604H
Tay đẩy hơi nổi Y604H
909.000 ₫
Tay đẩy hơi VC7722-SB
Tay đẩy hơi VC7722-SB
806.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi VC7722H-SB
Tay đẩy hơi nổi VC7722H-SB
939.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y603H
Tay đẩy hơi nổi Y603H
756.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y602
Tay đẩy hơi nổi Y602
583.000 ₫