Tay đẩy hơi âm YIC 5334

 • Tay đẩy hơi âm
 • Cam trợ lực
 • Giữ cửa 90 độ
 • Chiều rông cửa 1100mm,  
 • Màu Xám hoàn thiện
 • Góc mở tối đa: 120⁰

Giá: 2.657.000 ₫

 • Tay đẩy hơi âm
 • Cam trợ lực
 • Giữ cửa 90 độ
 • Chiều rông cửa 1100mm,  
 • Màu Xám hoàn thiện

Sản phẩm cùng loại

Tay đẩy hơi C7722-SB
Tay đẩy hơi C7722-SB
640.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi C7712-SB
Tay đẩy hơi nổi C7712-SB
998.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y604H
Tay đẩy hơi nổi Y604H
770.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y603H
Tay đẩy hơi nổi Y603H
630.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y602
Tay đẩy hơi nổi Y602
531.000 ₫
Tay đẩy hơi âm YIC 5333
Tay đẩy hơi âm YIC 5333
2.657.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi DCR3003SH
Tay đẩy hơi nổi DCR3003SH
1.873.000 ₫