Tay đẩy hơi nổi Y603H

 • Tay đẩy hơi nổi Y603H
 • Chức năng: Giữ cửa 90 độ
 • Size 3
 • Cửa rộng tối đa: 950mm
 • Trọng lượng cửa: 65Kg
 • Màu hoàn thiện: Màu Xám Bạc
 • Góc mở tối đa: 105⁰

Giá: 756.000 ₫

 • Tay đẩy hơi nổi Y603H
 • Chức năng: Giữ cửa 90 độ
 • Cửa rộng tối đa: 950mm
 • Trọng lượng cửa: 65Kg
 • Màu hoàn thiện: Màu Xám

Sản phẩm cùng loại

Tay đẩy hơi âm YIC 5334
Tay đẩy hơi âm YIC 5334
3.542.000 ₫
Tay đẩy hơi DCR3003SH
Tay đẩy hơi DCR3003SH
2.137.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y604H
Tay đẩy hơi nổi Y604H
909.000 ₫
Tay đẩy hơi VC7722-SB
Tay đẩy hơi VC7722-SB
806.000 ₫
Tay đẩy hơi âm YIC 5333
Tay đẩy hơi âm YIC 5333
3.542.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi VC7722H-SB
Tay đẩy hơi nổi VC7722H-SB
939.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y602
Tay đẩy hơi nổi Y602
583.000 ₫