Ruột khóa hai đầu chìa

- Chiều dài: 35/35
- Tổng chiều dài: 70mm
- 5 chìa vi tính, 6pin
- Chất liệu: Đồng
- Màu hoàn thiện: Đồng bóng

Giá: 405.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Thân khóa YSP-ML8560PVD304
Thân khóa YSP-ML8560PVD304
851.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa
Ruột khóa một đầu chìa
572.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa
Ruột khóa một đầu chìa
506.000 ₫
Ruột khóa cho WC
Ruột khóa cho WC
340.000 ₫
Thân khóa YCL/60SN/-
Thân khóa YCL/60SN/-
302.000 ₫
Thân khóa YCL/45SN/-
Thân khóa YCL/45SN/-
275.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
492.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa
Ruột khóa hai đầu chìa
426.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
497.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa
Ruột khóa hai đầu chìa
410.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa
Ruột khóa hai đầu chìa
402.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa
Ruột khóa một đầu chìa
351.000 ₫