Ruột khóa một đầu chìa

- Chiều dài: 35/35
- Tổng chiều dài: 70mm
- 5 chìa vi tính, 6pin
- Chất liệu: Đồng
- Màu hoàn thiện: Chrome Bóng

Giá: 465.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Thân khóa YSP-ML8560PVD304
Thân khóa YSP-ML8560PVD304
783.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa
Ruột khóa một đầu chìa
428.000 ₫
Ruột khóa cho WC
Ruột khóa cho WC
264.000 ₫
Thân khóa YML01AD/6085
Thân khóa YML01AD/6085
513.000 ₫
Thân khóa cửa lùa
Thân khóa cửa lùa
418.000 ₫
Thân khóa YML01AD/4585
Thân khóa YML01AD/4585
476.000 ₫
Thân khóa YCL/60SN/-
Thân khóa YCL/60SN/-
277.000 ₫
Thân khóa YCL/45SN/-
Thân khóa YCL/45SN/-
252.000 ₫
Ruột khóa một đầu chốt
Ruột khóa một đầu chốt
333.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
412.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa
Ruột khóa hai đầu chìa
420.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
417.000 ₫