Thân khóa YCL/45SN/-

- Lưỡi khóa & chốt chết: Đồng

- Mặt thân khóa & ốp khung bao: Thép

- Thân: Thép sơn xám tĩnh điện

- Backset: 45mm

- C-C:85mm

- Độ dày cửa: 38-50mm

- Chức năng: Cửa chính

- Màu hoàn thiện: Satin Nickel

Giá: 275.000 ₫

  • Lưỡi khóa & chốt chết: Đồng
  • Mặt thân khóa & ốp khung bao: Thép
  • Thân: Thép sơn xám tĩnh điện
  • Backset: 45mm
  • C-C:85mm
  • Độ dày cửa: 38-50mm
  • Chức năng: Cửa chính
  • Màu hoàn thiện: Satin Nickel

Sản phẩm cùng loại

Thân khóa YSP-ML8560PVD304
Thân khóa YSP-ML8560PVD304
851.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa
Ruột khóa một đầu chìa
572.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa
Ruột khóa một đầu chìa
506.000 ₫
Ruột khóa cho WC
Ruột khóa cho WC
340.000 ₫
Thân khóa YCL/60SN/-
Thân khóa YCL/60SN/-
302.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
492.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa
Ruột khóa hai đầu chìa
426.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn
497.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa
Ruột khóa hai đầu chìa
405.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa
Ruột khóa hai đầu chìa
410.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa
Ruột khóa hai đầu chìa
402.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa
Ruột khóa một đầu chìa
351.000 ₫