Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-11-01

- Chiều dài: 35/35
- Tổng chiều dài: 70mm
- 5 chìa vi tính, 6pin
- Chất liệu: Đồng
- Màu hoàn thiện: Chrome Bóng

Giá: 491.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Thân khóa YEM 4585 US15
Thân khóa YEM 4585 US15
279.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3535-CK-02-01
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3535-CK-02-01
446.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-11-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-11-01
443.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-02-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-02-01
410.000 ₫
Thân khóa YML04/5572 US32D
Thân khóa YML04/5572 US32D
478.000 ₫
Thân khóa YML01/5572 US32D
Thân khóa YML01/5572 US32D
521.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3535-CK-22-01
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3535-CK-22-01
339.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3535-CK-02-01
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3535-CK-02-01
325.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3232-CK-02-01
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3232-CK-02-01
316.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3232-CK-22-01
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3232-CK-22-01
330.000 ₫
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3535-00-22-01
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3535-00-22-01
279.000 ₫
Ruột khóa vệ sinh 10-0513-3535-CK-02-01
Ruột khóa vệ sinh 10-0513-3535-CK-02-01
271.000 ₫