Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-11-01

- Chiều dài: 35/35
- Tổng chiều dài: 70mm
- 5 chìa vi tính, 6pin
- Chất liệu: Đồng
- Màu hoàn thiện: Chrome Bóng

Giá: 491.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Ruột khóa 1 đầu chìa 10-1001-0035-00-22-11
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-1001-0035-00-22-11
346.000 ₫
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3535-00-02-01
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3535-00-02-01
272.000 ₫
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3232-00-02-01
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3232-00-02-01
264.000 ₫
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3232-00-22-01
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3232-00-22-01
270.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0040-00-22-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0040-00-22-01
247.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0035-00-22-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0035-00-22-01
238.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0040-00-02-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0040-00-02-01
241.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0032-00-22-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0032-00-22-01
225.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0035-00-02-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0035-00-02-01
231.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0032-00-02-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0032-00-02-01
218.000 ₫