Thân khóa YML01AD/4585 US32D

- Thân khóa và chốt chết theo tiêu chuẩn: EN12209
- Lưỡi gà & chốt chết: Inox 304
- Mặt thân khóa & ốp khung bao: Inox 304
- Thân: Thép sơn xám tĩnh điện
- Backset: 45mm
- C-C: 85mm
- Độ dày cửa: 38-50mm
- Chức năng: Cửa chính
- Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 542.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3535-CK-02-01
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3535-CK-02-01
446.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-11-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-11-01
443.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-02-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-02-01
410.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-11-01
Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-11-01
491.000 ₫
Thân khóa YML04/5572 US32D
Thân khóa YML04/5572 US32D
478.000 ₫
Thân khóa YML01/5572 US32D
Thân khóa YML01/5572 US32D
521.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3535-CK-22-01
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3535-CK-22-01
339.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3535-CK-02-01
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3535-CK-02-01
325.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3232-CK-02-01
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3232-CK-02-01
316.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3232-CK-22-01
Ruột khóa 1 đầu vặn 1 đầu chìa 10-0503-3232-CK-22-01
330.000 ₫
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3535-00-22-01
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3535-00-22-01
279.000 ₫
Ruột khóa vệ sinh 10-0513-3535-CK-02-01
Ruột khóa vệ sinh 10-0513-3535-CK-02-01
271.000 ₫