Thân khóa YML01AD/4585 US32D

- Thân khóa và chốt chết theo tiêu chuẩn: EN12209
- Lưỡi gà & chốt chết: Inox 304
- Mặt thân khóa & ốp khung bao: Inox 304
- Thân: Thép sơn xám tĩnh điện
- Backset: 45mm
- C-C: 85mm
- Độ dày cửa: 38-50mm
- Chức năng: Cửa chính
- Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 542.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Ruột khóa 1 đầu chìa 10-1001-0035-00-22-11
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-1001-0035-00-22-11
346.000 ₫
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3535-00-02-01
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3535-00-02-01
272.000 ₫
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3232-00-02-01
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3232-00-02-01
264.000 ₫
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3232-00-22-01
Ruột khóa 2 đầu chìa 10-0502-3232-00-22-01
270.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0040-00-22-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0040-00-22-01
247.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0035-00-22-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0035-00-22-01
238.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0040-00-02-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0040-00-02-01
241.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0032-00-22-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0032-00-22-01
225.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0035-00-02-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0035-00-02-01
231.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0032-00-02-01
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-0501-0032-00-02-01
218.000 ₫