Bản lề cửa kính phòng tắm Y2115 US26

  • Kẹp nối kính-kính 90°
  • Độ dày kính: 8mm-10mm
  • Trọng lượng cửa tối đa: 45kg
  • Chất liệu: Đồng
  • Màu hoàn thiện: Mạ Chrome bóng

Giá: 1.295.000 ₫

  • Độ dày kính: 8mm - 10mm
  • Trọng lượng cửa tối đa: 45kg
  • Chất liệu: Đồng mạ Chrome bóng (US26)

Sản phẩm cùng loại

Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2804 US26
Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2804 US26
408.000 ₫
Đệm Kính Yale Y2909B
Đệm Kính Yale Y2909B
568.000 ₫
Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2807 US26
Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2807 US26
408.000 ₫
Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2803 US26
Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2803 US26
408.000 ₫
Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2805 US26
Tay nắm cửa kính phòng tắm Y2805 US26
408.000 ₫
Kẹp nối kính Y2546 US26
Kẹp nối kính Y2546 US26
300.000 ₫
Kẹp nối kính Y2545 US32
Kẹp nối kính Y2545 US32
321.000 ₫
Kẹp nối kính Y2542 US26
Kẹp nối kính Y2542 US26
253.000 ₫
Kẹp nối kính Y2543 US26
Kẹp nối kính Y2543 US26
253.000 ₫
Kẹp nối kính Y2541B US32
Kẹp nối kính Y2541B US32
225.000 ₫
Kẹp nối kính Y2541 US26
Kẹp nối kính Y2541 US26
209.000 ₫
Bản lề cửa kính phòng tắm Y2113 US32
Bản lề cửa kính phòng tắm Y2113 US32
1.091.000 ₫