Chính sách bảo hành

Điều khoản và Điều kiện Bảo hành

A. Khiếu nại và trách nhiệm pháp lý

 ASSA ABLOY Việt Nam (ASSA ABLOY) cung cấp một loạt các sản phẩm cho thị trường trong nước và quốc tế, được sản xuất phù hợp với thông số kỹ thuật của sản phẩm được xuất bản theo thời gian và trong quy trình yêu cầu phải đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO9001.

1. Khiếu nại

Tất cả các khiếu nại phải được phê duyệt theo Mẫu Phiếu Yêu cầu bảo hành. Yêu cầu phải được chấp thuận bởi ASSA ABLOY trước bất kỳ chi phí nào phát sinh. ASSA ABLOY bảo lưu quyền kiểm tra sản phẩm ở trạng thái được cài đặt trước khi yêu cầu được chấp thuận. ASSA ABLOY sẽ có toàn quyền quyết định, sửa chữa hoặc thay thế miễn phí bất kỳ sản phẩm hoặc bộ phận nào được phát hiện khi ASSA ABLOY kiểm tra có khiếm khuyết theo bảo hành này.

2. Trách nhiệm pháp lý

ASSA ABLOY không bảo hành bất kỳ loại nào khác được thể hiện hoặc ngụ ý đối với các sản phẩm do ASSA ABLOY sản xuất. Trách nhiệm duy nhất của ASSA ABLOY là sửa chữa hoặc thay thế một sản phẩm theo yêu cầu bảo hành hợp lệ. Trong mọi trường hợp, ASSA ABLOY sẽ không chịu trách nhiệm về chi phí trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, bao gồm cả việc tháo dỡ và chi phí lắp đặt lại, mất hoạt động hoặc lợi nhuận trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép. ASSA ABLOY không chịu trách nhiệm pháp lý đối với thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản do không tuân thủ các quy trình cài đặt, vận hành hoặc an toàn có liên quan.

B. Các điều khoản bảo hành chung

Các sản phẩm được ASSA ABLOY đảm bảo bảo hành đầy đủ đối với vật liệu bị lỗi hoặc do lỗi sản xuất, bao gồm sửa chữa và dịch vụ trong thời gian 2 năm kể từ ngày mua.

Ngoại lệ về thời gian bảo hành 10 năm (kể từ ngày mua) áp dụng một lần đối với các sản phẩm khóa bấm của ASSA ABLOY.

Ngoại lệ về thời gian bảo hành 05 năm (kể từ ngày mua) áp dụng một lần đối với các sản phẩm két sắt

1. Việc bảo hành được cung cấp bởi ASSA ABLOY áp dụng cho các lỗi do nhà sản xuất đối với sản phẩm được sử dụng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

2. ASSA ABLOY có quyền từ chối bảo hành cho các sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ mua bán chính hãng bởi ASSA ABLOY và/ hoặc các nhà phân phối, đại lý được ủy quyền của ASSA ABLOY.

3. Các dịch vụ bảo hành, sửa chữa chỉ có thể được thực hiện bởi kỹ thuật viên của ASSA ABLOY hoặc các trung tâm bảo hành do ASSA ABLOY ủy quyền.

4. Bên mua phải xuất trình hóa đơn mua hàng và/ hoặc phiếu bảo hành điện tử từ đại lý được ủy quyền của ASSA ABLOY khi có yêu cầu bảo hành.

5. Theo từng trường hợp cụ thể, các dịch vụ có thể sẽ bị tính phí ngay cả trong thời gian bảo hành. 

6. Việc bảo hành KHÔNG ÁP DỤNG cho các trường hợp sau đây :

- Số serial của sản phẩm hoặc của phiếu bảo hành điện tử đã bị thay đổi, giả mạo hoặc gỡ bỏ.

- Thiết bị đã bị giả mạo, bị lạm dụng, hư hỏng trong quá trình vận chuyển .

Sản phẩm đã không được cài đặt, bảo dưỡng hoặc vận hành theo hướng dẫn được đưa ra bởi nhà sản xuất.

Sản phẩm đã được sửa chữa, thay đổi, hoặc tháo dỡ bởi bất kỳ người nào khác mà không phải là kỹ thuật viên của ASSA ABLOY hoặc các nhân viên của trung tâm bảo hành do ASSA ABLOY ủy quyền.

Khiếm khuyết gây ra bởi điện áp thay đổi bất thường hoặc nguồn cung cấp năng lượng không ổn định.


Khiếm khuyết gây ra bởi cháy nổ ,tia sét, sự nhiễu loạn điện, sơ suất, tai nạn và thiên tai khác hoặc sai lệchdo cài đặt và sử dụng không đúng với các khuyến cáo.

- Khiếm khuyết gây ra bởi côn trùng như thằn lằn, chuột, gián, vv...

- Khiếm khuyết gây ra bởi phản ứng hóa học, nhiệt độ quá cao, bụi quá nhiều, môi trường xung quanh có tính ăn mòn, chẳng hạn như nhà máy xi măng, trại chăn nuôi, vv…

- Linh kiện phụ tùng mà yêu cầu thay thế trong quá trình sử dụng thông thường do hao mòn bởi các lý do đặc trưng của sản phẩm , bao gồm cả phụ kiện

- Phần hình dáng bên ngoài bao gồm tủ và khớp chống lại thiệt hại, vết trầy xước và lão hóa.

- Các hư hỏng không phải do lỗi sản xuất.

- Các hư hỏng do vận chuyển, lắp đặt không theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Khách hàng bảo quản sản phẩm không đúng điều kiện, tự ý thay đổi cấu trúc sản phẩm đồng bộ.

- Các hư hỏng bề mặt do việc thi công, bảo quản sản phẩm không đúng, như để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, bụi bẩn, môi trường với độ ẩm cao, ...


- Bề mặt bị ăn mòn trong quá trình sử dụng, hoặc bị rỉ sét đối với các thành phần thép xi mạ.

- Sử dụng vượt quá tải trọng và thông số cho phép của sản phẩm.

- Các thiệt hại do sản phẩm lỗi gây ra.

- Các sản phẩm trưng bày và tương tự.

- Sản phẩm không được sử dụng phù hợp với mục đích của nó.

- Thiệt hại bất khả kháng do thiên tai như: Lũ lụt, hỏa hoạn, ...

7. Bảo hành sẽ không có hiệu lực nếu thiết bị đang được vận hành không đúng như khuyến cáo của ASSA ABLOY hoặc nhà sản xuất.

8. Theo bảo hành này, ASSA ABLOY có trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm bị lỗi. Việc bảo hành không bao gồm bất kỳ tổn thất và thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi các sản phẩm.

9. ASSA ABLOY có quyền áp đặt các chi phí bổ sung hoặc có thể từ chối tham gia bảo hành khi sản phẩm được lắp đặt tại các vị trí không thể tiếp cận hoặc gây nguy hiểm cho các kỹ thuật viên, nhân viên của ASSA ABLOY hoặc nhân viên của trung tâm bảo hành do ASSA ABLOY ủy quyền.

10. Quyết định của ASSA ABLOY dựa trên kết quả của việc xác định tất cả các nguyên nhân liên quan đến việc khiếu nại về các khuyết tật, hư hỏng, thiệt hại của sản phẩm.

11. Các đại lý, cửa hàng, nhân viên, trung tâm bảo hành được ủy quyền bởi ASSA ABLOY không được sửa đổi hoặc mở rộng các điều khoản của bảo hành này theo bất cứ phương thức nào.

12. Việc mua bán sẽ không có yêu cầu bồi thường theo bảo hành này đối với các thương tích cá nhân, thiệt hại cho tài sản hoặc thiệt hại do hậu quả.

13. Không chấp hành các quy định tại khoản 6 và 9, ASSA ABLOY bảo lưu quyền từ chối các yêu cầu bảo hành

C. Các điều kiện bảo hành và bảo quản

1. Điều kiện bảo hành


a. Sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo hành.

- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do hư hỏng hoặc lỗi của phụ tùng, linh kiện hoặc do lỗi nhà sản xuất.

- Xuất trình hóa đơn mua hàng hoặc biên bản giao hàng từ đại lý được ủy quyền của ASSA ABLOY khi có yêu cầu bảo hành.


b. Đổi sản phẩm mới tương tự cho khách hàng cho các trường hợp sau:

- Không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi của những sản phẩm. Thời gian để sửa chữa, khắc phục quá lâu so với quy định.

- Đã thực hiện bảo hành nhiều lần (cho cùng một lỗi) trong Thời Hạn Bảo Hành mà vẫn không khắc phục được lỗi. Việc xác định số lần bảo hành đã thực hiện làm căn cứ đổi sản phẩm mới tương tự sẽ được ASSA ABLOY thỏa thuận tùy theo từng trường hợp cụ thể.

c. Các hình thức đổi sản phẩm mới:

- Đổi sản phấm cùng loại và có tính năng tương tự hoặc đổi sản phẩm cùng loại nhưng có tính năng cao cấp hơn. Tùy theo tình hình thực tế, các bên sẽ thỏa thuận về giá trị còn lại của sản phẩm hư hỏng bị thay thế để làm căn cứ đổi sản phẩm mới tương tự theo điều khoản này. Theo đó, các bên sẽ thống nhất số tiền chênh lệch giữa giá của sản phẩm mới thay thế và sản phẩm lỗi bị thay thể mà một bên cần thanh toán lại cho bên kia tại thời điềm đổi sản phẩm.

- Tất cả các phụ tùng, linh kiện hoặc sản phẩm bị lỗi, hư hỏng hoặc khuyết tật bị thay thế theo điều khoản bảo hành này sẽ trở thành tài sản của ASSA ABLOY Việt Nam.

2. Một số lưu ý trong việc lắp đặt và bảo quản

- Đa số các sản phẩm sẽ được lắp vào khâu cuối cùng.

- Nếu lắp đặt trong quá trình đang thi công cần che chắn bao bọc sản phẩm. Không dùng băng keo quấn trực tiếp lên bề mặt sản  phẩm.

- Không để bụi bẩn, bột đá, bột trét tường,…rớt vào bên trong hoặc trên bề mặt của sản phẩm.

- Không để sản phẩm tiếp xúc với các hóa chất ăn mòn như: Xăng, chất tẩy rửa mạnh, có nồng độ Clo cao, dung môi aceton, axit, benzen, …

- Hóa chất được đề nghị để làm sạch bề mặt và bảo quản sản phẩm là RP7, WD40, Autosol với vải mềm và khô.