Khóa bấm Y120DB/60/135/1/5

Khóa bấm bằng đồng, chìa vi tính; màu chrome mờ; kích thước thân 60x53x18mm; chiều cao còng khóa 37mm, đường kính 9mm; đóng gói 5 chìa

Giá: 777.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa bấm Y110/60/135/1
Khóa bấm Y110/60/135/1
476.000 ₫
Khóa bấm Y110/50/127/1
Khóa bấm Y110/50/127/1
352.000 ₫
Khóa bấm Y124/70/115/1
Khóa bấm Y124/70/115/1
595.000 ₫
Khóa bấm Y124/60/110/1
Khóa bấm Y124/60/110/1
402.000 ₫
Khóa bấm Y120DB/50/127/1/5
Khóa bấm Y120DB/50/127/1/5
708.000 ₫
Khóa bấm Y120B/50/163/1/5
Khóa bấm Y120B/50/163/1/5
552.000 ₫
Khóa bấm Y120B/60/135/1/5
Khóa bấm Y120B/60/135/1/5
584.000 ₫
Khóa bấm Y120B/50/127/1/5
Khóa bấm Y120B/50/127/1/5
501.000 ₫