Khóa bấm YE2/80/138/1

Kích thước thân khóa: 80mm

Chất liệu thân khóa: Đồng

Càng khóa: Thép tôi mạ chrome bóng

3 chìa thường

Giá: 663.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa bấm Y110/50/127/1
Khóa bấm Y110/50/127/1
352.000 ₫
Khóa bấm Y124/70/115/1
Khóa bấm Y124/70/115/1
595.000 ₫
Khóa bấm Y124/60/110/1
Khóa bấm Y124/60/110/1
402.000 ₫
Khóa bấm Y120DB/60/135/1/5
Khóa bấm Y120DB/60/135/1/5
777.000 ₫
Khóa bấm Y120DB/50/127/1/5
Khóa bấm Y120DB/50/127/1/5
708.000 ₫
Khóa bấm Y120B/50/163/1/5
Khóa bấm Y120B/50/163/1/5
552.000 ₫
Khóa bấm Y120B/60/135/1/5
Khóa bấm Y120B/60/135/1/5
584.000 ₫
Khóa bấm Y120B/50/127/1/5
Khóa bấm Y120B/50/127/1/5
501.000 ₫