Khóa cửa cổng R5122.60 US32D

Khóa cửa cổng Yale
Ốp khung bao: Inox 304
Lưỡi gà: Kẽm
Chốt: Thép
Ruột khóa: 5-pin bằng đồng; 6 chìa vi tính
Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 1.595.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa bấm Y140/50/122/1
Khóa bấm Y140/50/122/1
275.000 ₫
Khóa bấm Y210/51/127/1
Khóa bấm Y210/51/127/1
Khóa bấm Y122/50/123/1
Khóa bấm Y122/50/123/1
671.000 ₫
Khóa bấm YE1D/60/132/1
Khóa bấm YE1D/60/132/1
572.000 ₫
Khóa bấm YE2/80/138/1
Khóa bấm YE2/80/138/1
858.000 ₫
Khóa bấm Y126/50/127/1
Khóa bấm Y126/50/127/1
Khóa bấm V140-70
Khóa bấm V140-70
682.000 ₫
Khóa bấm V140-60
Khóa bấm V140-60
484.000 ₫
Khóa bấm V140-50
Khóa bấm  V140-50
352.000 ₫
Khóa bấm YE2/70/132/1
Khóa bấm YE2/70/132/1
671.000 ₫
Khóa bấm Y110/60/163/1
Khóa bấm Y110/60/163/1
748.000 ₫
Khóa bấm Y110/60/135/1
Khóa bấm Y110/60/135/1