Khóa du lịch YTP1/32/119/1

Được TSA chứng nhận

Giá: 231.000 ₫

  • Chât liệu thân khóa kẽm.
  • Chất liệu càng: thép
  • Được TSA chứng nhận
  • Kích thước :32mm
  • Số lượng vòng quay: 3
  • Độ rộng của còng: 19mm

Sản phẩm cùng loại

Khóa du lịch YTP3/32/350/1
Khóa du lịch YTP3/32/350/1
267.000 ₫
Khóa bấm Y150/30/125/1
Khóa bấm Y150/30/125/1
170.000 ₫
Khóa bấm Y150/22/120/1
Khóa bấm Y150/22/120/1
135.000 ₫
Khóa du lịch Y-NOVELTY-2PURPLE
Khóa du lịch Y-NOVELTY-2PURPLE
98.000 ₫
Khóa du lịch YP3/31/123/1K
Khóa du lịch YP3/31/123/1K
120.000 ₫
Khóa du lịch YP3/31/123/1B
Khóa du lịch YP3/31/123/1B
120.000 ₫
Khóa du lịch YTP5/31/223/1
Khóa du lịch YTP5/31/223/1
196.000 ₫
Khóa du lịch YP2/23/128/7
Khóa du lịch YP2/23/128/7
136.000 ₫
Khóa du lịch Y-NOVELTY-2P
Khóa du lịch Y-NOVELTY-2P
98.000 ₫
Khóa du lịch Y-NOVELTY-2B
Khóa du lịch Y-NOVELTY-2B
98.000 ₫