Tay gạt inox đặc YSLH-121 US32D

Tay nắm gạt và nắp chụp ruột khóa tròn loại đặc YSLH-121 SS; Chất liệu: Inox 304; Cơ cấu trong tay nắm bằng đồng thau; Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 1.037.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Tay gạt ốp vuông YPSL-112 US32D
Tay gạt ốp vuông YPSL-112 US32D
2.007.000 ₫
Tay gạt ốp vuông YPSL-108 US32D
Tay gạt ốp vuông YPSL-108 US32D
1.275.000 ₫
Tay gạt inox rỗng YTL060 US32D
Tay gạt inox rỗng YTL060 US32D
337.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSLH-146 US32D
Tay gạt inox đặc YSLH-146 US32D
1.037.000 ₫
Tay nắm gạt đế dài YSP-155 US32D-LH
Tay nắm gạt đế dài YSP-155 US32D-LH
1.595.000 ₫
Tay nắm gạt đế dài YSP-155 US32D-RH
Tay nắm gạt đế dài YSP-155 US32D-RH
1.595.000 ₫
Tay nắm gạt YSLH-111 US32D
Tay nắm gạt  YSLH-111 US32D
944.000 ₫
Tay nắm gạt YSL-011 US32D
Tay nắm gạt YSL-011 US32D
873.000 ₫
Tay gạt inox rỗng YTL020 US32D
Tay gạt inox rỗng YTL020 US32D
337.000 ₫
Tay gạt inox rỗng YTL-011 US32D
Tay gạt inox rỗng YTL-011 US32D
356.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSL-040 316 US32D
Tay gạt inox đặc YSL-040 316 US32D
1.220.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSL-030 US32D
Tay gạt inox đặc YSL-030 US32D
1.037.000 ₫