Tay gạt inox đặc YSLH-121 US32D

Tay nắm gạt và nắp chụp ruột khóa tròn loại đặc YSLH-121 SS; Chất liệu: Inox 304; Cơ cấu trong tay nắm bằng đồng thau; Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 1.083.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa Ốp Đế Dài YSP-152 US32D
Khóa Ốp Đế Dài YSP-152 US32D
1.684.000 ₫
Khóa Ốp Đế Dài YSP-151 US32D
Khóa Ốp Đế Dài YSP-151 US32D
1.684.000 ₫
Tay gạt trên đế B22 US26
Tay gạt trên đế B22 US26
1.372.000 ₫
Tay gạt trên đế B22 US3
Tay gạt trên đế B22 US3
1.372.000 ₫
Tay gạt trên đế B20 US26
Tay gạt trên đế B20 US26
1.372.000 ₫
Tay gạt trên đế B20 US3
Tay gạt trên đế B20 US3
1.372.000 ₫
Khóa tròn gạt VL4462 US15
Khóa tròn gạt VL4462 US15
377.000 ₫
Khóa tròn gạt VL4422 US15
Khóa tròn gạt VL4422 US15
356.000 ₫
Khóa tròn gạt VL4442 US15
Khóa tròn gạt VL4442 US15
356.000 ₫
Khóa tròn gạt VL4467 US15
Khóa tròn gạt VL4467 US15
416.000 ₫
Khóa tròn gạt VL4427 US15
Khóa tròn gạt VL4427 US15
397.000 ₫
Khóa tròn gạt VL4447 US15
Khóa tròn gạt VL4447 US15
397.000 ₫