Tay gạt inox đặc YSLH-121 US32D

Tay nắm gạt và nắp chụp ruột khóa tròn loại đặc YSLH-121 SS; Chất liệu: Inox 304; Cơ cấu trong tay nắm bằng đồng thau; Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 1.083.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa tròn gạt VL5372 US15
Khóa tròn gạt VL5372 US15
460.000 ₫
Khóa tròn gạt VL5377 US11
Khóa tròn gạt VL5377 US11
543.000 ₫
Khóa tròn gạt VL5377 US3
Khóa tròn gạt VL5377 US3
520.000 ₫
Khóa tròn gạt VL5377 US15
Khóa tròn gạt VL5377 US15
520.000 ₫
Khóa tròn gạt VL8322 US15
Khóa tròn gạt VL8322 US15
515.000 ₫
Khóa tròn gạt VL8327 US11
Khóa tròn gạt VL8327 US11
608.000 ₫
Khóa tròn gạt VL8327 US3
Khóa tròn gạt VL8327 US3
582.000 ₫
Khóa tròn gạt VL8327 US15
Khóa tròn gạt VL8327 US15
582.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6557 US3
Khóa tròn gạt VL6557 US3
788.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6552 US15
Khóa tròn gạt VL6552 US15
656.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6557 US15
Khóa tròn gạt VL6557 US15
707.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6537 US11
Khóa tròn gạt VL6537 US11
707.000 ₫