Tay gạt trên đế YPSL-612 US32D

Tay nắm gạt inox đặc ốp vuông

Chiều dài: 135mm

Trục chính: 8mm x 8mm

Chất liệu: Inox 304

Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 1.668.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa tròn gạt VL6537 US3
Khóa tròn gạt VL6537 US3
656.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6532 US15
Khóa tròn gạt VL6532 US15
522.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6537 US15
Khóa tròn gạt VL6537 US15
603.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6547 US11
Khóa tròn gạt VL6547 US11
758.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6547 US3
Khóa tròn gạt VL6547 US3
707.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6542 US15
Khóa tròn gạt VL6542 US15
573.000 ₫
Khóa tròn gạt VL6547 US15
Khóa tròn gạt VL6547 US15
656.000 ₫