Tay nắm gạt đế dài YSP-155 US32D-RH

Tay nắm gạt đế dài YSP-155; C-C 72mm; , cửa lắp phải; Chất liệu Inox 304; Màu hoàn thiện: Inox mờ; không kèm thân khóa và ruột khóa

Giá: 1.666.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Tay gạt ốp vuông YPSL-112 US32D
Tay gạt ốp vuông YPSL-112 US32D
2.095.000 ₫
Tay gạt ốp vuông YPSL-108 US32D
Tay gạt ốp vuông YPSL-108 US32D
1.333.000 ₫
Tay gạt inox rỗng YTL060 US32D
Tay gạt inox rỗng YTL060 US32D
367.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSLH-146 US32D
Tay gạt inox đặc YSLH-146 US32D
1.083.000 ₫
Tay nắm gạt đế dài YSP-155 US32D-LH
Tay nắm gạt đế dài YSP-155 US32D-LH
1.666.000 ₫
Tay gạt inox rỗng YTL020 US32D
Tay gạt inox rỗng YTL020 US32D
367.000 ₫
Tay gạt inox rỗng YTL-011 US32D
Tay gạt inox rỗng YTL-011 US32D
372.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSLH-121 US32D
Tay gạt inox đặc YSLH-121 US32D
1.083.000 ₫
Tay gạt inox đặc YSL-030 US32D
Tay gạt inox đặc YSL-030 US32D
1.083.000 ₫
Tay gạt trên đế YPSL-612 US32D
Tay gạt trên đế YPSL-612 US32D
1.668.000 ₫
Tay gạt Inox đặc YPSL-111 US32D
Tay gạt Inox đặc YPSL-111 US32D
1.155.000 ₫
Tay Gạt Inox YPSL-104 US32D
Tay Gạt Inox YPSL-104 US32D
1.774.000 ₫