Khóa thông minh YMI70 RG

Khóa điện vân tay YMI70 RG loại Push & Pull,
 Thân khóa tiêu chuẩn Châu Âu, backset 60mm
 Có 5 chức năng mở cửa chính:
      + Vân tay: 40
      + Thẻ từ: 4 (lên tới 40 thẻ)
      + Mã số: 4-10 4-10 ký tự (lên tới 30 dãy mã số)
      + Chìa cơ: 2 chìa
      + Bluetooth
 Mở rộng: Zwave, Zigbee, Remote
 Chất liệu cửa: Gỗ, sắt
 Độ dày cửa phù hợp: 40mm-80mm
 Đố cửa rộng tối thiểu: 100 mm
 Hoàn thiện: Màu vàng sẫm,

Giá: 18.975.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa thông minh YMI70 MB
Khóa thông minh YMI70 MB
18.975.000 ₫
Khóa thông minh YMI70 RB
Khóa thông minh YMI70 RB
20.114.000 ₫
Khóa thông minh YDM7116 MB
Khóa thông minh YDM7116 MB
14.168.000 ₫
Khóa thông minh YDM4109+ GOLD
Khóa thông minh YDM4109+ GOLD
12.523.000 ₫
Khóa thông minh YDM7116 CG
Khóa thông minh YDM7116 CG
14.927.000 ₫
Khóa thông minh YDM7116 RB
Khóa thông minh YDM7116 RB
15.433.000 ₫
Khóa thông minh YDM3109+
Khóa thông minh YDM3109+
9.361.000 ₫
Khóa thông minh YDM4109+
Khóa thông minh YDM4109+
12.144.000 ₫
Khóa thông minh YDM3115
Khóa thông minh YDM3115
8.855.000 ₫
Khóa thông minh YMF40+
Khóa thông minh YMF40+
20.129.000 ₫
Khóa thông minh YDR343
Khóa thông minh YDR343
8.379.000 ₫
Khóa thông minh cửa kính YDG313
Khóa thông minh cửa kính YDG313
8.096.000 ₫