Phụ kiện bluetooth RFHX-YB3H0-01

Module sóng Bluetooth Ver 2.2; Giao thức N, Phiên bản 2.0

Giá: 1.661.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Module HA dòng 500 RFHX-YA0H0-00
Module HA dòng 500 RFHX-YA0H0-00
1.661.000 ₫
Bộ truyền sóng RFHX-YB70H0-00
Bộ truyền sóng RFHX-YB70H0-00
1.652.000 ₫
Thẻ từ IKE-1055A-15
Thẻ từ IKE-1055A-15
102.000 ₫
Thẻ từ IKE-1033-13
Thẻ từ IKE-1033-13
76.000 ₫