Khóa dùng cho xe đạp YCCL2/10/80/1

Thân khóa hợp kim kẽm và vỏ nilon
Dậy bện dây thép và nhữa PVC
Kích thước :10mm
Số lượng vòng quay: 4
Độ daì cáp: 11mm
Cấp độ an ninh : 3

Giá: 803.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Khóa dùng cho xe đạp YCL1/10/160/1
Khóa dùng cho xe đạp YCL1/10/160/1
924.000 ₫
Khóa dùng cho xe đạp YCL1/10/80/1
Khóa dùng cho xe đạp YCL1/10/80/1
891.000 ₫
Khóa dùng cho xe đạp YCCL2/10/160/1
Khóa dùng cho xe đạp YCCL2/10/160/1
847.000 ₫
Khóa chữ U cho xe YUL1/16/20/1
Khóa chữ U cho xe YUL1/16/20/1
1.892.000 ₫
Khóa chữ U cho xe YUL1/12/20/1
Khóa chữ U cho xe YUL1/12/20/1
880.000 ₫
Khóa xe đạp YCCL1/8/120/1
Khóa xe đạp YCCL1/8/120/1
572.000 ₫