Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE US32D

  • Bản lề lá YALE inox 304, 4 bi, màu inox mờ, kích thước 127x89x3mm, đóng gói 2 cái/ vỉ nhựa.

Giá: 441.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE US3
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE US3
706.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503030-CE US32D
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503030-CE US32D
402.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB403030-CE US32D
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB403030-CE US32D
334.000 ₫
Chốt âm cửa Gỗ YFB-020
Chốt âm cửa Gỗ YFB-020
206.000 ₫
Chốt cửa YFB-031 US32D
Chốt cửa YFB-031 US32D
375.000 ₫
Chốt khóa YFB-021 US32D
Chốt khóa YFB-021 US32D
305.000 ₫
Chốt khóa YFB-011 US32D
Chốt khóa YFB-011 US32D
253.000 ₫
Chốt khóa YFB-030
Chốt khóa YFB-030
345.000 ₫
Chặn cửa vệ sinh có móc treo YCH-050 US32D
Chặn cửa vệ sinh có móc treo YCH-050 US32D
146.000 ₫
Chặn cửa gắn sàn hình Bán Nguyệt YDS-010US32D
Chặn cửa gắn sàn hình Bán Nguyệt YDS-010US32D
106.000 ₫
Chặn cửa gắn tường móc treo DS910 US32D
Chặn cửa gắn tường móc treo DS910 US32D
231.000 ₫
Chặn cửa nam châm DS911 US15
Chặn cửa nam châm DS911 US15
180.000 ₫