Chặn cửa gắn tường móc treo DS910 US32D

- Chặn cửa gắn tường có móc treo
- Chức năng: sử dụng cho WC
- Chất liệu: Inox 304
- Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 231.000 ₫

  • Chặn cửa gắn tường có móc treo
  • Chức năng: sử dụng cho WC
  • Chất liệu: Inox 304
  • Màu hoàn thiện: Inox mờ

Sản phẩm cùng loại

Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE US3
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE US3
706.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE US32D
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503530-CE US32D
441.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503030-CE US32D
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB503030-CE US32D
402.000 ₫
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB403030-CE US32D
Bản lề lá 4 vòng bi 3S4BB403030-CE US32D
334.000 ₫
Chốt âm cửa Gỗ YFB-020
Chốt âm cửa Gỗ YFB-020
206.000 ₫
Chốt cửa YFB-031 US32D
Chốt cửa YFB-031 US32D
375.000 ₫
Chốt khóa YFB-021 US32D
Chốt khóa YFB-021 US32D
305.000 ₫
Chốt khóa YFB-011 US32D
Chốt khóa YFB-011 US32D
253.000 ₫
Chốt khóa YFB-030
Chốt khóa YFB-030
345.000 ₫
Chặn cửa vệ sinh có móc treo YCH-050 US32D
Chặn cửa vệ sinh có móc treo YCH-050 US32D
146.000 ₫
Chặn cửa gắn sàn hình Bán Nguyệt YDS-010US32D
Chặn cửa gắn sàn hình Bán Nguyệt YDS-010US32D
106.000 ₫
Chặn cửa nam châm DS911 US15
Chặn cửa nam châm DS911 US15
180.000 ₫