Chốt khóa YFB-030

Chốt âm cho cửa gỗ

Chất liệu: Inox 304

Kích thướt: 450mm

Màu hoàn thiện: Inox mờ

Giá: 345.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Chặn cửa nam châm DS911 US11
Chặn cửa nam châm DS911 US11
199.000 ₫
Chốt xích Yale V1037 US11
Chốt xích Yale V1037 US11
66.000 ₫
Chốt xích Yale V1037 US26D
Chốt xích Yale V1037 US26D
63.000 ₫
Chốt xích Yale V1037 US3
Chốt xích Yale V1037 US3
63.000 ₫
Chốt an toàn V18L US11
Chốt an toàn V18L US11
168.000 ₫
Chốt an toàn V18L US26D
Chốt an toàn V18L US26D
165.000 ₫
Chốt an toàn VV18L US3
Chốt an toàn VV18L US3
165.000 ₫
Nắp chốt âm chắn bụi YFB-040
Nắp chốt âm chắn bụi YFB-040
141.000 ₫
Bản lề lá 2BB BT 5.0x3.5x3.0 US19
Bản lề lá 2BB BT 5.0x3.5x3.0 US19
304.000 ₫
Bản lề lá 2BB BT 4.0x3.0x3.0 US19
Bản lề lá 2BB BT 4.0x3.0x3.0 US19
226.000 ₫
Bản lề lá 2BB BT 4.0x3.0x3.0 US3
Bản lề lá 2BB BT 4.0x3.0x3.0 US3
265.000 ₫
Bản lề lá 2BB BT 5.0x3.5x3.0 US3
Bản lề lá 2BB BT 5.0x3.5x3.0 US3
343.000 ₫