Tay đẩy hơi âm YIC 5333 HO

 • Đạt 500,000 vòng thử nghiệm
 • Size 3
 • Giữ cửa 90 độ
 • Chiều rông cửa 950mm
 • Màu Xám Bạc hoàn thiện
 • Góc mở tối đa: 120⁰

Giá: 3.278.000 ₫

 • Tay đẩy hơi âm
 • Cam trợ lực
 • Giữ cửa 90 độ
 • Chiều rông cửa 950mm
 • Màu Xám hoàn thiện

Sản phẩm cùng loại

Tay đẩy hơi C7722-SB
Tay đẩy hơi C7722-SB
722.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi C7712-SB
Tay đẩy hơi nổi C7712-SB
971.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y604H
Tay đẩy hơi nổi Y604H
877.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y603H
Tay đẩy hơi nổi Y603H
730.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi Y602
Tay đẩy hơi nổi Y602
590.000 ₫
Tay đẩy hơi âm YIC 5334 HO
Tay đẩy hơi âm YIC 5334 HO
4.162.000 ₫
Tay đẩy hơi nổi DCR3003SH
Tay đẩy hơi nổi DCR3003SH
1.977.000 ₫
Tay đẩy hơi DCR-8003H
Tay đẩy hơi DCR-8003H
2.341.000 ₫
Tay đẩy hơi VC7722-SB
Tay đẩy hơi VC7722-SB
783.000 ₫
Tay đẩy hơi VC7712-SB
Tay đẩy hơi VC7712-SB
913.000 ₫