Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3232-00-22-01

- Chiều dài: 32/32
- Tổng chiều dài: 64mm
- 5 chìa vi tính, 6pin
- Chất liệu: Đồng
- Màu hoàn thiện: Satin Nickel

Giá: 408.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-22-01
Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-22-01
460.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3232-CK-22-01
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3232-CK-22-01
451.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-22-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-22-01
416.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa 10-1001-0035-00-22-01
Ruột khóa một đầu chìa 10-1001-0035-00-22-01
358.000 ₫
Ruột khóa một đầu chốt Y45/ST
Ruột khóa một đầu chốt Y45/ST
333.000 ₫
Ruột khóa cho WC 10-0513-3535-CK-22-01
Ruột khóa cho WC 10-0513-3535-CK-22-01
285.000 ₫
Thân khóa YML01AD/6085 US32D
Thân khóa YML01AD/6085 US32D
585.000 ₫
Thân khóa cửa lùa YDL-010 US32D
Thân khóa cửa lùa YDL-010 US32D
494.000 ₫
Thân khóa YML01AD/4585 US32D
Thân khóa YML01AD/4585 US32D
542.000 ₫
Thân khóa YSP-ML 6085 US3
Thân khóa YSP-ML 6085 US3
893.000 ₫
Thân khóa YEM 6085 US15
Thân khóa YEM 6085 US15
306.000 ₫
Thân khóa YEM 4585 US15
Thân khóa YEM 4585 US15
279.000 ₫