Ruột khóa một đầu chìa 10-1001-0035-00-22-01

- Chiều dài: 35/10
- Tổng chiều dài: 45mm
- 5 chìa vi tính, 6pin
- Chất liệu: Đồng
- Màu hoàn thiện: Satin Nickel

Giá: 374.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-02-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-02-01
428.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-11-01
Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-11-01
514.000 ₫
Thân khóa YML04/5572 US32D
Thân khóa YML04/5572 US32D
498.000 ₫
Thân khóa YML01/5572 US32D
Thân khóa YML01/5572 US32D
544.000 ₫
Ruột khóa vệ sinh 10-0513-3535-CK-02-01
Ruột khóa vệ sinh 10-0513-3535-CK-02-01
283.000 ₫
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-1001-0035-00-22-11
Ruột khóa 1 đầu chìa 10-1001-0035-00-22-11
362.000 ₫