Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3535-CK-02-01

- Chiều dài: 35/35
- Tổng chiều dài: 70mm
- 5 chìa vi tính, 6pin
- Chất liệu: Đồng
- Màu hoàn thiện: Đồng bóng

Giá: 466.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-22-01
Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-22-01
481.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3232-CK-22-01
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3232-CK-22-01
471.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-22-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-22-01
435.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3232-00-22-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3232-00-22-01
425.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa 10-1001-0035-00-22-01
Ruột khóa một đầu chìa 10-1001-0035-00-22-01
374.000 ₫
Ruột khóa một đầu chốt Y45/ST
Ruột khóa một đầu chốt Y45/ST
334.000 ₫
Ruột khóa cho WC 10-0513-3535-CK-22-01
Ruột khóa cho WC 10-0513-3535-CK-22-01
299.000 ₫
Thân khóa cửa lùa YDL-010 US32D
Thân khóa cửa lùa YDL-010 US32D
516.000 ₫
Thân khóa YSP-ML 6085 US3
Thân khóa YSP-ML 6085 US3
974.000 ₫
Thân khóa YEM 6085 US15
Thân khóa YEM 6085 US15
334.000 ₫
Thân khóa YEM 4585 US15
Thân khóa YEM 4585 US15
304.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-11-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-11-01
463.000 ₫