Thân khóa cửa lùa YDL-010 US32D

- Chốt lưỡi gà: Hợp kim kẽm
- Mặt thân khóa ốp khung bao: Inox 304
- Thân: Thép
- Backset: 55mm
- Chức năng: Cửa lùa
- Màu hoàn thiện: Satin Nickel

Giá: 494.000 ₫

Sản phẩm cùng loại

Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-22-01
Ruột khóa một đầu chìa 10-1003-3535-CK-22-01
460.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3232-CK-22-01
Ruột khóa một đầu chìa & chốt vặn 10-1003-3232-CK-22-01
451.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-22-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3535-00-22-01
416.000 ₫
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3232-00-22-01
Ruột khóa hai đầu chìa 10-1002-3232-00-22-01
408.000 ₫
Ruột khóa một đầu chìa 10-1001-0035-00-22-01
Ruột khóa một đầu chìa 10-1001-0035-00-22-01
358.000 ₫
Ruột khóa một đầu chốt Y45/ST
Ruột khóa một đầu chốt Y45/ST
333.000 ₫
Ruột khóa cho WC 10-0513-3535-CK-22-01
Ruột khóa cho WC 10-0513-3535-CK-22-01
285.000 ₫
Thân khóa YML01AD/6085 US32D
Thân khóa YML01AD/6085 US32D
585.000 ₫
Thân khóa YML01AD/4585 US32D
Thân khóa YML01AD/4585 US32D
542.000 ₫
Thân khóa YSP-ML 6085 US3
Thân khóa YSP-ML 6085 US3
893.000 ₫
Thân khóa YEM 6085 US15
Thân khóa YEM 6085 US15
306.000 ₫
Thân khóa YEM 4585 US15
Thân khóa YEM 4585 US15
279.000 ₫